Nový školský rok

Drahí priatelia, začal sa nový školský rok 2018/2019 a do propedeutického ročníka nastúpili noví chlapci, traja z Košickej arcidiecézy – Ondrej Martinkovič, Dávid Černiga a Dominik Maruša a jeden z Rožňavskej diecézy – Ján Kotlarčík.

Na začiatku nás privítal náš o. prefekt Marek Kunder a uviedol nás do života v seminári.
Pokračovať v čítaní