„Prajeme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, aby Vás tajomstvo Pánovho zmŕtvychvstania naplnilo radosťou a pokojom“

Ďakujeme Vám za akúkoľvek Vašu podporu a modlitby,
s radostným aleluja v srdci Vás pozdravujú 
– propedeutici – 

 

O výnimočnosti ľudskej duše Bohom stvorenej

Jedného dňa som zhliadol na YouTube video, ktoré ukazuje, ako sa opica transformuje z ničoho nič na človeka. Zviera bez rozumu a bez ducha zrazu začne rozmýšľať a zdokonaľovať sa na človeka, popierajúc základný princíp, že to, čo nemá, nemôže dať. Tvorcovia daného videa presviedčajú ľudí o ich nevýnimočnosti a o absencii koruny tvorstva na zemi, čím človeka samotného degradujú na úroveň zvieraťa. Prečo sa usilujú presvedčiť človeka, že je len živočích a nič viac, že nevznikal priamym zásahom Stvoriteľa a nie je obrazom Boha? Pokračovať v čítaní