Odpustová slávnosť 2018

V prvú októbrovú stredu sme v srdci nášho propedeutického ročníka (teda v našej kaplnke zasvätenej menu Panny Márie) slávili odpustovú slávnosť.

Počas slávnostnej svätej omše nás otec rektor Štefan Novotný  v homílii povzbudil, aby sme objavovali cestu k Ježišovi práve cez Pannu Máriu a jej ženícha, sv. Jozefa, ktorých mená majú veľkú moc (s volaním k Ježišovi, Márii a Jozefovi zomierali napríklad aj sv. Košickí mučeníci, či nedávno blahorečená Anka Kolesárová, mená Sv. Rodiny taktiež vzývajú exorcisti pri modlitbách). S Božou pomocou sa máme usilovať, aby sa Satan bál aj nášho mena. Pokračovať v čítaní

Nový školský rok

Drahí priatelia, začal sa nový školský rok 2018/2019 a do propedeutického ročníka nastúpili noví chlapci, traja z Košickej arcidiecézy – Ondrej Martinkovič, Dávid Černiga a Dominik Maruša a jeden z Rožňavskej diecézy – Ján Kotlarčík.

Na začiatku nás privítal náš o. prefekt Marek Kunder a uviedol nás do života v seminári.
Pokračovať v čítaní

Oslava dňa Fatimskej Panny Márie

V nedeľu 13. mája 2018 o 10.00 hod. na sviatok Fatimskej Panny Márie sme sa rožňavská časť nášho propedeutika spolu s bohoslovcami za rožňavskú diecézu a našim otcom prefektom zúčastnili sv. omše v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. K sláveniu svätej omše odvysielanej slovenskou televíziou sme boli pozvaní z príležitosti 101. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime. Sv. omšu spolu s niektorými kňazmi celebroval rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý sa vo svojej homílii zameral na Pannu Máriu ako Matku, ktorá je Matkou všetkých ľudí a národov bez rozdielu, a samozrejme stále zostáva vzorom, povzbudením a pomocou predovšetkým matkám na celom svete.  Pokračovať v čítaní

Košické propedeutikum zavítalo na krajný východ našej arcidiecézy

Posledná aprílová sobota, 28. apríla, patrila opäť návšteve farnosti. Tentokrát sme sa vybrali na úplný východ našej arcidiecézy, do mesta obklopeného nádhernou prírodou – do Sniny. Našou prvou zastávkou bola farnosť Povýšenia sv. Kríža, kde nás privítal miestny farár – dekan Alan Tomáš a kapláni Martin Rečlo a Martin Murajda. V úvode nám pán farár porozprál o tom, aké špecifiká má mestská farnosť, zvlášť v oblasti, kde je problém s prácou a mnohí odchádzajú za prácou na západ. Dozvedeli sme sa o histórii aj súčasnosti farnosti, o spoločenstvách, ktoré v nej pôsobia a aj o rôznych aktivitách, ktoré táto farnosť ponúka. Sme veľmi povzbudení, koľko ochotných ľudí v tejto farnosti slúži a ako to tam žije.

Pokračovať v čítaní

Vitajte! ☺

    Drahí návštevníci, chcem vás veľmi pekne privítať na našej internetovej stránke Propedeutika kňazského seminára v Košiciach. Sme veľmi radi, že práve nedeľa Dobrého pastiera je symbolicky tým dňom, kedy spúšťame túto našu stránku, kde vás chceme informovať o našich aktivitách, činnostiach a prežívaní tohto prípravného času na vstup do kňazského seminára. Tešíme sa na všetku vašu podporu, ďakujeme za všetky modlitby a sprevádzanie akoukoľvek formou. Budeme veľmi radi, keď budete našu stránku i naďalej navštevovať a my sa budeme snažiť, aby ste na nej pri svojich návštevách našli vždy niečo nové. Zároveň niektoré kategórie, ktoré teraz ešte nie sú naplnené všetkým obsahom, mienime priebežne dopĺňať. Ďakujeme ešte raz za všetko a tešíme sa na ďalšie rozvíjanie vzťahov s vami aj prostredníctvom tohto priestoru.

Marek Kunder, prefekt propedeutika

Košické propedeutikum znova na cestách. Tentokrát v Prešove.

Málokto má rád ranné vstávanie o 5:30. Je to však celkom iné zobúdzanie, keď má človek vnútornú motiváciu vstať. My sme jej mali dostatok vo štvrtok 8. marca 2018, kedy sme sa vybrali do prešovského kláštora a výrobne hostií, kde pôsobia sestry z rehole Congregatio Jesu, známe aj ako „anglické panny“ či „jezuitky“. Po vrúcnom privítaní sa začala prezentácia výrobne hostií, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Dozvedeli sme sa veľa o krušnej histórii výrobne, ktorá bola presúvaná po celom Slovensku prakticky od začiatku svojej existencie v roku 1920. Sestry nám predstavili patróna výrobne svätého pápeža Pia X.-teho, ktorý je známy aj ako „pápež Eucharistie“. Po skončení prezentácie nás krátko pohostila sr. Rafaela v podkroví výrobne a porozprávala nám trošku o histórii noviciátu a o jej ceste za rehoľným životom.  Pokračovať v čítaní

Pastoračná návšteva vo farnosti Nižný Hrušov 25.2.2018

    Našu návštevu sme začali svätou omšou, ktorú celebroval náš otec prefekt Marek. V homílii sa snažil priblížiť propedeutický ročník, ako to u nás funguje a pekne to prepojil s evanjeliom druhej pôstnej nedele. Po svätej omši sme sa presunuli do kláštora kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, kde nám sestričky bližšie priblížili spiritualitu ich rehole a zdôraznili potrebu rehoľných sestier v živote farnosti.
Pokračovať v čítaní

Púť do Fatimy 30.1 – 3.2.2018

    Fatima, jedno z najznámejších mariánskych pútnických miest vo svete, v predošlom roku oslavovala sté výročie súkromných zjavení. Ružencová Panna Mária sa zjavila trom malým pastierikom, Lucii, Františkovi a Hyacinte. Zjavenie potvrdila slnečným zázrakom, ktorý sledovalo 13. októbra 1917 približne 70 000 ľudí. Zjavenia sú známe aj vďaka proroctvám, týkajúcich sa udalostí v Cirkvi a vo svete, šírením úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, a výzvami k obráteniu, modlitbe a obetám za iných ľudí, a zmiereniu sa s Bohom.
    Aj nám propedeutikom sa vyskytla príležitosť navštíviť toto pútnické miesto. Púť sme absolvovali spoločne s bohoslovcami, predstavenými seminára a naším prefektom o. Marekom. Pokračovať v čítaní