Vitajte! ☺

    Drahí návštevníci, chcem vás veľmi pekne privítať na našej internetovej stránke Propedeutika kňazského seminára v Košiciach. Sme veľmi radi, že práve nedeľa Dobrého pastiera je symbolicky tým dňom, kedy spúšťame túto našu stránku, kde vás chceme informovať o našich aktivitách, činnostiach a prežívaní tohto prípravného času na vstup do kňazského seminára. Tešíme sa na všetku vašu podporu, ďakujeme za všetky modlitby a sprevádzanie akoukoľvek formou. Budeme veľmi radi, keď budete našu stránku i naďalej navštevovať a my sa budeme snažiť, aby ste na nej pri svojich návštevách našli vždy niečo nové. Zároveň niektoré kategórie, ktoré teraz ešte nie sú naplnené všetkým obsahom, mienime priebežne dopĺňať. Ďakujeme ešte raz za všetko a tešíme sa na ďalšie rozvíjanie vzťahov s vami aj prostredníctvom tohto priestoru.

Marek Kunder, prefekt propedeutika

Košické propedeutikum znova na cestách. Tentokrát v Prešove.

Málokto má rád ranné vstávanie o 5:30. Je to však celkom iné zobúdzanie, keď má človek vnútornú motiváciu vstať. My sme jej mali dostatok vo štvrtok 8. marca 2018, kedy sme sa vybrali do prešovského kláštora a výrobne hostií, kde pôsobia sestry z rehole Congregatio Jesu, známe aj ako „anglické panny“ či „jezuitky“. Po vrúcnom privítaní sa začala prezentácia výrobne hostií, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Dozvedeli sme sa veľa o krušnej histórii výrobne, ktorá bola presúvaná po celom Slovensku prakticky od začiatku svojej existencie v roku 1920. Sestry nám predstavili patróna výrobne svätého pápeža Pia X.-teho, ktorý je známy aj ako „pápež Eucharistie“. Po skončení prezentácie nás krátko pohostila sr. Rafaela v podkroví výrobne a porozprávala nám trošku o histórii noviciátu a o jej ceste za rehoľným životom.  Pokračovať v čítaní

Pastoračná návšteva vo farnosti Nižný Hrušov 25.2.2018

    Našu návštevu sme začali svätou omšou, ktorú celebroval náš otec prefekt Marek. V homílii sa snažil priblížiť propedeutický ročník, ako to u nás funguje a pekne to prepojil s evanjeliom druhej pôstnej nedele. Po svätej omši sme sa presunuli do kláštora kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva, kde nám sestričky bližšie priblížili spiritualitu ich rehole a zdôraznili potrebu rehoľných sestier v živote farnosti.
Pokračovať v čítaní

Púť do Fatimy 30.1 – 3.2.2018

    Fatima, jedno z najznámejších mariánskych pútnických miest vo svete, v predošlom roku oslavovala sté výročie súkromných zjavení. Ružencová Panna Mária sa zjavila trom malým pastierikom, Lucii, Františkovi a Hyacinte. Zjavenie potvrdila slnečným zázrakom, ktorý sledovalo 13. októbra 1917 približne 70 000 ľudí. Zjavenia sú známe aj vďaka proroctvám, týkajúcich sa udalostí v Cirkvi a vo svete, šírením úcty k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie, a výzvami k obráteniu, modlitbe a obetám za iných ľudí, a zmiereniu sa s Bohom.
    Aj nám propedeutikom sa vyskytla príležitosť navštíviť toto pútnické miesto. Púť sme absolvovali spoločne s bohoslovcami, predstavenými seminára a naším prefektom o. Marekom. Pokračovať v čítaní

Ekumenická bohoslužba slova

Predstavitelia židovskej obce a cirkví pôsobiacich na území mesta Košice sa stretli aj tohto roku v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, aby sa spoločne modlili a vzájomne povzbudzovali slovami Svätého Písma. V pondelok 22.1.2018 totiž Historická radnica mesta Košice hostila ekumenickú bohoslužbu slova, ktorá mala tak trošku starozákonný nádych, čomu nasvedčuje aj hlavná téma stretnutia, a síce šiesty verš z pätnástej kapitoly knihy Exodus „Tvoja pravica, Hospodin, silou preslávená.“ Stretnutiu predsedal košický eparcha vladyka Milan Chautur, CSsR, ktorý v homílii pripomenul, že Božia pravica sa v každej dobe oslavuje cez prekonávanie mnohých prekážok, ktoré sa ľuďom môžu zdať neprekonateľné, podobne ako prechod cez Červené more pre Izraelitov.
Pokračovať v čítaní