78. púť radosti

“Svätosť na dosah”… bolo témou 78. púte radosti vo Vysokej nad Uhom. Celé propedeutikum sa vydalo na púť do rodiska blahoslavenej Anky Kolesárovej.

V piatok sme začali s prípravami a službou pri liturgii, ktorú sme mali na starosti. Všetko sa oficiálne začalo otváracím ceremoniálom, kde sme sa aktívne zapojili do scénky. Sv. omšu celebroval o. Tomáš Tupta, vicerektor Domčeka Anny Kolesarovej. Po sv. omši sme mali stretko v skupinkách, kde sme sa zoznamovali a trávili spoločne čas.  Pokračovať v čítaní

Brigáda vo Vysokej nad Uhom

V piatok 12.10. sme sa po sv. omši a prednáške s otcom biskupom Mons.  Stanislavom Stolárikom, vybrali na brigádu do rodiska našej novej blahoslavenej Anky. V “Domčeku” nás veľmi pekne privítali výborným obedom a po ňom sme začali pracovať.

Pri práci sme sa dobre porozprávali a aj veľmi zasmiali. Veľkým povzbudením bol pre nás aj náš prefekt o. Marek Pokračovať v čítaní

Obišovce 2018

Posledný víkend, 6-7 októbra, sme celé propedeutikum okrem Dávida, ktorý sa zranil, putovali na celodiecéznu odpustovú slávnosť Panny Márie ružencovej do Obišoviec.

V sobotu sme sa modlili ruženec, a potom sme slávili vigíliu, ktorú celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. V kázni poukázal na dôležitosť vzťahu muža a ženy, a na dôležitosť rodiny. Po omši sme mali spoločnú večeru s otcom biskupom a kňazmi a potom sme sa vrátili do seminára. Pokračovať v čítaní

Odpustová slávnosť 2018

V prvú októbrovú stredu sme v srdci nášho propedeutického ročníka (teda v našej kaplnke zasvätenej menu Panny Márie) slávili odpustovú slávnosť.

Počas slávnostnej svätej omše nás otec rektor Štefan Novotný  v homílii povzbudil, aby sme objavovali cestu k Ježišovi práve cez Pannu Máriu a jej ženícha, sv. Jozefa, ktorých mená majú veľkú moc (s volaním k Ježišovi, Márii a Jozefovi zomierali napríklad aj sv. Košickí mučeníci, či nedávno blahorečená Anka Kolesárová, mená Sv. Rodiny taktiež vzývajú exorcisti pri modlitbách). S Božou pomocou sa máme usilovať, aby sa Satan bál aj nášho mena. Pokračovať v čítaní

Nový školský rok

Drahí priatelia, začal sa nový školský rok 2018/2019 a do propedeutického ročníka nastúpili noví chlapci, traja z Košickej arcidiecézy – Ondrej Martinkovič, Dávid Černiga a Dominik Maruša a jeden z Rožňavskej diecézy – Ján Kotlarčík.

Na začiatku nás privítal náš o. prefekt Marek Kunder a uviedol nás do života v seminári.
Pokračovať v čítaní

Oslava dňa Fatimskej Panny Márie

V nedeľu 13. mája 2018 o 10.00 hod. na sviatok Fatimskej Panny Márie sme sa rožňavská časť nášho propedeutika spolu s bohoslovcami za rožňavskú diecézu a našim otcom prefektom zúčastnili sv. omše v katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. K sláveniu svätej omše odvysielanej slovenskou televíziou sme boli pozvaní z príležitosti 101. výročia zjavenia Panny Márie vo Fatime. Sv. omšu spolu s niektorými kňazmi celebroval rožňavský diecézny biskup Mons. Stanislav Stolárik, ktorý sa vo svojej homílii zameral na Pannu Máriu ako Matku, ktorá je Matkou všetkých ľudí a národov bez rozdielu, a samozrejme stále zostáva vzorom, povzbudením a pomocou predovšetkým matkám na celom svete.  Pokračovať v čítaní

Košické propedeutikum zavítalo na krajný východ našej arcidiecézy

Posledná aprílová sobota, 28. apríla, patrila opäť návšteve farnosti. Tentokrát sme sa vybrali na úplný východ našej arcidiecézy, do mesta obklopeného nádhernou prírodou – do Sniny. Našou prvou zastávkou bola farnosť Povýšenia sv. Kríža, kde nás privítal miestny farár – dekan Alan Tomáš a kapláni Martin Rečlo a Martin Murajda. V úvode nám pán farár porozprál o tom, aké špecifiká má mestská farnosť, zvlášť v oblasti, kde je problém s prácou a mnohí odchádzajú za prácou na západ. Dozvedeli sme sa o histórii aj súčasnosti farnosti, o spoločenstvách, ktoré v nej pôsobia a aj o rôznych aktivitách, ktoré táto farnosť ponúka. Sme veľmi povzbudení, koľko ochotných ľudí v tejto farnosti slúži a ako to tam žije.

Pokračovať v čítaní