Bez dôvery to naozaj nejde

          Prvýkrát v živote mám možnosť (ja to považujem pre seba aj za milosť) pozrieť sa na dnešný Svetový deň chorých z obidvoch perspektív – z perspektívy chorého ako aj slúžiaceho chorým. Vďaka korona kríze a aj nemožnosti chlapcov byť v propedeutiku som mohol slúžiť doteraz dva týždne v nemocnici ako dobrovoľník, kým mňa samého nezastavil koronavírus. Zažiť nemocnicu z pohľadu pacienta je pre väčšinu populácie taká „klasika“. Ale zažiť nemocnicu z pohľadu personálu je niečo iné, zvlášť ak tým personálom profesionálne nie som a nemám na to ani vzdelanie. Pokračovať v čítaní

Nedeľa Božieho slova- Božie slovo je dobrou zvesťou

            V túto tretiu nedeľu obdobia cez rok, budeme po druhýkrát sláviť nedeľu Božieho slova, ktorú pápež František ustanovil v septembri 2019. Pápež vyjadril svoje prianie, aby sa táto nedeľa využila na „podnietenie veriacich čítať Sväté písmo v každodennom živote, prehlbovať sa v jeho poznaní a v modlitbe s Božím slovom“.

Živé a účinné

            Pozrime sa, čo nám o Svätom písme hovorí Písmo samo: „Celé písmo je Bohom vnuknuté…“ (2.Tim 3:16). živé je Božie slovo, účinné a ostrejšie ako každý dvojsečný meč“ (Hebr 4:12).

            Sväté písmo je Bohom vnuknuté slovo, ktoré je živé a účinné. Nie je to len nejaký spis spred dvetisíc rokov. Je živé, vždy čerstvé, Boh sa cezeň živo a osobne prihovára mne konkrétne. Je účinné, má moc meniť ľudské srdcia.

Pokračovať v čítaní

Sviatok Zjavenia Pána

Dnes slávime sviatok Zjavenia Pána, ktorý sa po grécky nazýva epifánia – zjavenie v zmysle: odhalenie alebo odokrytie.

V dnešnom prvom čítaní sme  počuli: „Vstaň…..prichádza tvoje svetlo a Pánova veleba vzišla nad tebou.“ Túžime my vstať, ísť za svetlom a nájsť Ježiša? Stačí tak málo, ale zároveň tak veľa. Ak chceme ísť za svetlom, máme zanechať svoje “temnoty“ ktoré nám ponúkajú pohodlie, niekedy krátkodobé šťastie, ale ktoré nás nakoniec možu priviesť do večného zatratenia. Pokračovať v čítaní