Advent – ako sa pripraviť na Ježišovo narodenie

Očisťme si srdce na Ježišov príchod

   Kajúci charakter adventného obdobia nás učí, že musíme očistiť svoje vnútro od všetkého, čo bráni príchodu Ježiša do nášho srdca. Najlepším spôsobom ako začať toto obdobie je očistenie svojho vnútra vo svätej spovedi. Rozhrešenie od hriechov je Kristov dar tým, čo túžia vidieť jeho tvár, rovnako dostávame pri sv. spovedi aj milosť pripraviť svoje srdce na príchod Pána.

Pokračovať v čítaní

Veni Sancte

Aj tento akademický rok bol otvorený slávnostnou svätou omšou Veni Sancte, ktorá sa uskutočnila  v seminárnom kostole sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Veni Sancte už tradične otvára nový akademický rok, do ktorého sa vyprosujú dary Ducha Svätého pre všetkých študentov a pedagógov. Na organizácii tohtoročnej slávnosti sa podieľali tri subjekty: Teologická fakulta Katolíckej Univerzity v Ružomberku v spolupráci s Univerzitným pastoračný centromEkumenickou radou cirkvi na Slovensku. 

Hlavným celebrantom bol košický pomocný biskup otec Marek Forgáč a pozvanie prijal aj apoštolský administrátor Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ. Ďalšími koncelebrantami boli kňazi pôsobiaci v univerzitnom pastoračnom centre, pedagógovia teologickej fakulty, predstavení kňazského seminára a asistovali aj dvaja diakoni.

„Príď Duchu Svätý tvorivý…“ znelo v úvodnej piesni v podaní bohosloveckého zoskupenia Schola Cantorum Cassoviensis. O ďalšie hudobné doprevádzanie sa postaral aj zbor UPC.

Pokračovať v čítaní

Odpust Mena Panny Márie

Čas je veľmi vzácna veličina. Zvlášť ak svoj čas obetujeme niekomu, poprípade niečomu. My sme si to mohli vyskúšať pri príprave našej odpustovej slávnosti v kaplnke, ktorá je zasvätená Menu Panny Márie. Vtedy sme obetovali svoj čas na skrášlenie miesta a nácviku piesní, ktoré mali do prevádzať svätú omšu, aby medzi nás mohol prísť Ježiš a my sme ho mohli dôstojne osláviť. Inak povedané obetovali sme svoj čas Bohu. Spojili sme príjemné s užitočným. 

Pokračovať v čítaní

Zotrvali sme jednomyseľne v modlitbách…

V sobotu 26.09.2020 sme sa na pozvanie duchovného otca farnosti Svätej Rodiny na sídlisku Dargovských hrdinov zúčastnili Celoslovenského večeradla, konkrétne sv. omše a sviečkového sprievodu. Celý program prebiehal od skorého rána prednáškami, modlitbami, eucharistickou adoráciou a meditáciami. 

https://svrodina.sk/marianske-veceradlo-26-9-2020/

Pokračovať v čítaní

Večné svetlo v našej kaplnke

Keď sme prvýkrát prišli do propedeutickej kaplnky, s radosťou sme sa pozerali, aká je nádherná. Ale počas modlenia sa vešpier som si všimol jednu nezvyčajnú vec- nad bohostánkom chýba „klasické“ večné svetlo. Za bohostánkom bol nalepený LED pás, ktorý plnil funkciu večného svetla, ale svietil už veľmi slabo a nespĺňal požiadavky, a preto po konzultácií s o. Marekom a spolubratmi som dostal povolenie vyrobiť večné svetlo na elektrinu. Kúpil som všetko potrebné na zhotovenie večného svetla, o. Marek mi dal konštrukciu, do ktorej som osadil káblom napojenú objímku so žiarovkou. Vo štvrtok 17.9.2020 som ho spolu so spolubratmi zavesil nad bohostánok a teraz je kaplnka krajšia ako predtým. 

Ďalšie fotografie si môžete pozrieť v albume.

Tomáš Černý

Odpust Sedembolestnej Panny Márie na Košickej kalvárii

Milí priatelia,

ubehli len dva dni od nášho nástupu do propedeutika, a 15.9.2020 sme sa vybrali na našu prvú akciu. Tou akciou bol odpust Sedembolestnej Panny Márie na Košickej kalvárii. Ešte pred príchodom na samotné miesto sme absolvovali veľmi príjemnú prechádzku, ktorou sme sa dostali na spomínanú košickú kalváriu. Ako náhle sme tam došli, ihneď sa nám dostalo vrúcneho privítania zo strany saleziánov a ďalších domácich, predovšetkým milej to pani Martiny, ktorá nám veľmi ochotne pomohla so všetkým čo sme potrebovali. Celebrantom slávnostnej svätej omše bol pomocný biskup Košickej arcidiecézy Mons. Marek Forgáč.

Pokračovať v čítaní